Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Saneringskontroll med intensimeter I 21 kontra lågintensitetsmätare
Författare
Brinck A, Dahlen G
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1966-08
Med utgångspunkt från en utredning betr doskriterier i olika sammanhang har Intensimeter 21 undersökts med avseende på möjligheterna att använda instrumentet för saneringskontroll av personal och materiel, aktivitetsmätning på mjölk, dricksvatten och grönsaker samt saneringskontroll av personal och materiel efter en övning med radiakpreparat 3. Resultaten jämföres med motsvarande för lågintensitetsmätare I 11 och I 12 och dessutom har felkalkyler uppställts. Undersökningarna ger till resultat att ovan nämnda mätbehov väl kan tillgodoses med Intensimeter 21 (i vissa fall med öppen betaskärm). Något behov föreligger därför inte av tillverkning av ny lågintensitetsmätare.