Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningstjänster och samverkande organ : Räddningstjänsthandboken del 1
Författare
Berged Hans, Bergh Björn, Larsson Inger
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1994
Sedan juli 2008 finns boken Räddningstjänst i samverkan som beskriver svensk räddingstjänst. Del 1 av Räddningstjänsthandboken innehåller beskrivningar av de olika räddningstjänsterna och de viktigaste samverkande organen. Beskrivningarna av de olika räddningstjänsterna är mycket kortfattade och har ställts upp på ett likartat sätt. Avsikten med beskrivningarna är att de ska kunna fungera som information om organisation och arbetssätt till personal i annan räddningstjänst, för att underlätta samverkan. Endast de viktigaste och för samverkan mest väsentliga delarna har tagits med. Innehållet är granskat och godkänt av respektive ansvarig myndighet. I räddningstjänsthandboken ingår dessutom följande övriga delar: Del 2. Ledning med stabstjänst. Del 3. Samband. Del 4. Termer, symboler, lägesangivning och lägesuppföljning. Del 5. Övningsuppläggning och spelteknik.