Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
CISK 2 Vapenverkan : Konsekvenser för civilbefolkningen vid olika skyddsalternativ : Delrapport 4 - Kemiska stridsmedel.
Författare
Andersson J-O, Nyren K, Träff M, Runn P, Thaning L, Koch B
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1988-06
Denna rapport ingår i projektet "CISK" som har haft till syfte att ta fram underlag åt främst Statens Räddningsverk, SRV, för deras arbete att till regeringen ge en samlad syn på befolkningens behov av skydd. Delrapporten behandlar konsekvenser för civilbefolkningen vid simulerade anfall med kemiska vapen mot ett antal orter i Sverige och hur olika typer av skydd, agens, uppehållsplatser och beteenden påverkar skadeutfallet. Resultatet visar att, om tillgången på kollektiva C-skyddsrum är otillräcklig, de viktigaste åtgärderna för att minska skadorna bland civilbefolkningen är en korrekt förvarning, inomhusvistelse i kombination med civil C-skyddsmask och relevant information till befolkningen efter angreppet.