Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Deformationshastigheten hos tvärkraftsbelastat spikförband mellan stålplåt och trä vid upphettning till temperaturer över 300 grader C - Exprimentell undersökning
Författare
Carling O
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH)
Utgivningsår
1989-09