Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Motorspruta Hebra klass III : elevinstruktion 411
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1992
Instruktionsbok om motorspruta klass 3 Hebra innehållande angöring till öppet vattendrag, åtgärder före start, start av motor, evakuering, vatten till strålrör, åtgärder under körning, åtgärder efter körning samt upptining av pump.