Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Motorspruta Hebra klass 2 : instruktion 415
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1994
Instruktionsbok om motorspruta klass 2 Hebra innehållande allmänna data, angöring till öppet vattendrag, åtgärder före start, start av motor, nödstart/handstart, evakuering, vatten till strålrör, åtgärder under körning, åtgärder efter körning, upptining av pump, belysning, avbröstning från släpkärran samt tekniska data.