Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Zonmodeller : jämförelser med experimentella data och tillämpningar av modellerna = Zone models : some comparisons with experimental data and use of the models
Författare
Bengtson Staffan, Hägglund Bengt
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1993-02-01
The results of zone fire models are compared with the measured data from experimental fires in an aircraft hangar and in a two-room configuration. The predicted values of temperature and height of smoke layer agree reasonably well with the measured data. In the second part of the paper the modeling technique is applied to a roof-ventilated sport hall to predict the conditions in the single space due to presence of a fire. Beräknade data från zonmodeller jämförs med experimentella data från försöksbränder i en flyghangar och från bränder i en tvårumskonfiguration. Beräknade data uppvisar god överensstämmelse med uppmätta data. Ett tillämpningsexempel - med rökfyllnad av en sporthall - redovisas där beräknade data används som underlag för ingenjörsmässiga bedömningar i projekteringssammanhang.