Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Some engineering applications using the fire model DSLAYV
Författare
Hägglund Bengt, Bengtson Staffan
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1990-10-01
Jämförande studier görs mellan beräkningsmodellen DSLAYV och japanska fullskaliga brandförsök. Rökgasskiktets höjd och temperatur jämförs för olika ventilationsförhållanden i rummet. Dessutom redovisas några tillämpningsexempel där beräknade data använts som underlag för ingenjörsmässiga bedömningar i projekteringssammanhang. Syftet är att visa att zonmodeller av typ DSLAYV kan vara verksamma verktyg för brandskyddstekniska beräkningar. The paper describes the comparison between some fire tests in large buildings and the outcome of the calculation of the position of the smoke layer and its temperature. The calculations are performed by the compartment fire model DSLAYV based on zone modeling approach. Three fire engineering applications are presented. The main purpose is to show that zone models are useful tools in fire protection engineering for predicting heat and smoke conditions in singel enclosures as a result of gowing fires.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Hägglund Bengt, Bengtson Staffan