Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utrymning av vissa offentliga arbetslokaler : sammanställning av kunskapsläget
Författare
Hallberg G
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH)
Utgivningsår
1992-01-01
I byggnader som först och främst betecknas som arbetslokaler, men där utöver de anställda som vistas kontinuerligt i lokalerna, andra personer förekommer samtidigt t.ex. såsom kunder, gäster, besökare, patienter finns en potentiell risk att ett stort antal människor ska komma till skada vid samma tillfälle i händelse av en brand. Dessa mer eller mindre tillfälliga besökare kan vara många till antalet. De anställda antas vara välorienterade i byggnaden, medan de övriga inte känner till någonting om utrymningsplanen. Vi kallar dessa byggnader "vissa offentliga arbetslokaler". En kartläggning av kunskapsfronten beträffande utrymningssäkerheten är angelägen för att förbättra underlaget för byggnadsbestämmelser och förbättring av planeringen.