Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Folkskyddsmask 33 : Storleksfördelning
Författare
Persson G, Wassholm K
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1972-01
En metod beskrivs hur man utgående från ålders- och könsfördelning i en population kan beräkna den erforderliga procentuella fördelningen av storleken 1-4 för skyddsmask 33. Behovet av olika storlek av denna skyddsmask för en av Cfs angiven population blir följande: Storlek 1: 142.380 st Storlek 2: 865.790 st Storlek 3: 1.236.520 st Storlek 4: 685.750 st
Relaterade titlar
Fler titlar av Persson G, Wassholm K