Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fysiologisk utprovning av och skadligt rum hos två folkskyddsmasker för barn
Författare
Dahlbäck G
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1983-06
De fysiologiska effekterna på barn vid användandet av civilförsvarets folkskyddsmask typ 33, storlek 5, har studerats. Frågeställningen i stort har varit: Hur lång tid och ner till vilken ålder kan barn acceptera och använda dessa masker under vila och vid snabb gång. Två varianter av folkskyddsmasken har använts: En standardmask utan inandningsventil och en modifierad mask med inandningsventil framför filtret. Resultat: Användningen av en folkskyddsmask sänker markant en 4-årings uthållighet. I en lugn laboratoriemiljö gick fyra 4-åringar i cirka 6 minuter med mask på. Denna reduktion har antagligen både fysiska och psykiska förklaringar. Två fysiologiska faktorer är av avgörande betydelse, andningsmotståndet och det skadliga rummet i masken. Folkskyddsmasken med extra inandningsventil verkar fysiologiskt vara den mest acceptabla p g a lägre skadligt rum trots att andningsmotsåndet är något förhöjt.