Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Datorsimulerad indikering : Erfarenheter från övning av länsstyrelsens beredskapsorganisation mot kärnkraftverkshaveri den 4 juni 1982 i Malmö
Författare
Finck R
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1982-06
Sammanfattning Datorsimulerad indikering utnyttjades vid länsstyrelsens övning av beredskapsorganisationen mot kärnkraftverks-haveri den 4 juni 1982 i Malmö. Vid övningen antogs att ett yttre rörbrott hade skett vid Barsebäcksverket vilket resulterade i ett mindre utsläpp av radioaktiva ädelgaser. Med hjälp av datorsimuleringssystemet ISAK beräknades indikeringspatrullernas mätresultat. Värdena rapporterades till beredskapsorganisationen för utvärdering och låg sedan till grund för länsstyrelsens beslut om åtgärder. Vid beräkningarna utnyttjades en fluktuerande plymmodell som kunde ta hänsyn till tidsmässiga variationer i vindriktning och vindhastighet. Modellen ger ett mera realistiskt underlag för beräkning av indikeringsvärden än vad som erhålles från stationära Gaussmodeller. Användningen av den fluktuerande plymmodellen visade bl a svårigheterna att detektera ett kortvarigt ädelgasutsläpp. I rapporten redovisas delar av övningens förlopp samt erfarenheterna av datorsimulerad indikering. Några förslag till förbättring av beredskapsorganisationen framföres också.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOA Rapport
Fler titlar av Finck R