Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förstudie inför utvärdering av Boverkets byggregler-brand
Författare
Frantzich Håkan, Jönsson Robert, Lundin Johan, Persson Henrik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1997-01-31
Sammanfattning En utvärdering av skillnader i relativ säkerhet mellan byggnader enligt nybyggnadsregler (NR) och Boverkets byggregler (BBB 94) har gjorts. Projektets huvuduppgift är att undersöka om övergången till föreskrifter i BBR 94 skulle få genomslag i ökad flelxibilitet till oförändrad säkerhet. Två objekt (utställningshall och skola) skall utvärderas med avseende på personsäkerheten. Risken för personer vid utrymning jämförs med den tid utrymningen tar enligt ett generellt dimensioneringssamband. I rapporten görs en beskrivning av objekten. De scenarier som valts för beräkningar presenteras tillsammans med viktiga förutsättningar. De värden som används för att beskriva variablerna kommer att presenteras utförligt i en kommande slutrapport och behandlas endast översiktligt här.