Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sots antändningstemperatur
Författare
Peterson Folke
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH)
Utgivningsår
1990
Rapporten behandlar antändligheten av sot från olja och ved. Oljesotet har normalt hög antändningstemperatur men prov visar att antändning kan ske bland annat vid det fall att sotet innehåller oförbrända oljerester. De temperaturer som normalt uppträder i förbränningsgaserna från en oljeeldad panna kan då vara tillräcklig. Vid vedeldning uppträder vid sk braseldning ofta väsentligt högre temperaturer än vid oljeeldning. Värdena ligger så högt att man med rätta kan efterlysa bättre konstruktioner. De ligger ofta högt över vad som krävs för antändning av sotet, speciellt är detta fallet om sotet innehåller tjäravsättningar.