Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Radiakräknedosa
Författare
Hulten G
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1982-01
Den nuvarande radiakräkneskivan, modell 601, kan kompletteras av en räknedosa. Enkla försök visar att det är fullt möjligt att använda förprogrammerade dosor i radiakskyddsorganisationen. De viktigaste funktionerna hos räkneskivan går lätt att programmera in i en dosa. Användningen begränsas till bataljonstabsnivå eller högre. På kompaninivå erfodras ett mycket robust räknesystem. I detta fall är räkneskivan att föredra. En räknedosa kostar idag ca 1000-2000:-. Detta pris gäller vid köp i stycketal. En sådan dosa är programerbar med bokstäver. Då kan dosan fråga i klartext efter olika mätvärden. Möjligheter för felinslag minskas därför drastiskt. Räknedosan kan även fås anpassad till användaren. Då förses dosan endast med erforderliga knappar. Dessa kan förses med valfri text. Ett fast minne med lagrade program kan utvecklas. Den totala utvecklingskostnaden för en kundanpassad dosa är c:a 100 - l50 kr. I detta pris har ej medräknats några speciella åtgärder föranledda av den militära användningen. Räknedosors sårbarhet beroende på EMP-effekten har ej undersökts.