Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Alternativa material för skyddskonstruktioner
Författare
Ekengren Björn, Holmström Mårten
Utgivare
Civilförsvarsstyrelsen (Cfs)
Utgivningsår
1983-08-09
Rapporten innehåller en redovisning av olika material, materialens skyddstekniska egenskaper samt en översiktlig tillämpning på en skyddskonstruktion. Arbetet ingår som en delstudie i ett övergripande projekt för att formulera funktionskrav för Tekniska bestämmelser för skyddsrum.