Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Finansieringsstöd Brandforsk 2019–2023 : utvärdering
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Syftet med utvärderingen är att analysera resultaten och effekterna av Brandforsks verksamhet, med utgångspunkt i målen om att i samarbete med MSB inrikta, finansiera och följa upp forskning inom brandskyddsområdet samt sprida och implementera forskningsresultat. Utvärderingen har fyra övergripande inriktningar: Styrning, uppföljning och samarbete med MSB, Vetenskaplig kvalitet och spridning, Forskningens tillämpning och effekter, Kommunikation och spridning av forsknings-resultat. Utvärderingen är genomförd under hösten 2023 och innefattar dokument-granskning, intervjuer med nyckelpersoner, granskning av vetenskaplig kvalitet och spridning samt nytta för fältet. Utvärderingen gäller Överenskommelse om finansi-eringsstöd mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Insamlings-stiftelsen Brandforsk 2019–2023.