Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Perceived research needs for battery and hydrogen safety : a Nordic perspective
Författare
Runefors Marcus
Utgivare
Brandforsk
Utgivningsår
2024
Kartläggning av forskningsbehov för säker energilagring i vätgas och batterier Klimatförändringarna har tillsammans med ökad geopolitisk osäkerhet satt fingret på ett ökat behov av på fossilfri, oberoende och pålitlig elförsörjning. Många förnybara källor är dock intermittenta till följd av variationer i vind och solinstrålning vilket innebär ett behov av att kunna lagra energi på både kort och lång sikt. Vidare så innebär också elektrifieringen av fordonsflottan ett behov av att kunna lagra stora mängder energi i allt från personbilar, lastbilar till fartyg och flygplan.
Relaterade titlar
Fler titlar av Runefors Marcus