Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
En studie av hemberedskapsengagemang i kampanj- och kristider
Författare
Eriksson Mats, Stenersen Johanna
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
I kölvattnet av försämrat säkerhetsläge har allt fler medborgare sökt sig till hemberedskapskurser samt diskuterat hemberedskap i sociala medier. I denna etnografiskt inspirerade studie undersöks hur de engagerade medborgarna ser på samhällets skörheter och ansvarsfrågor i kristiderna, samt hur deras hemberedskapsengagemang ytterligare formas vid kurser och i sociala medier. Studiens resultat kan fungera som diskussionsunderlag inför utformning av framtida utbildnings-, kommunikations- och kampanjaktiviteter om hem- och egenberedskap.