Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Handbok i civil beredskap för kommuner : 2. Kommunala verksamheter - Hamnar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Hamnar utgör en del av samhällets infrastruktur och Sverige är med sin långa kuststräcka och sitt geografiska läge beroende av en fungerande sjöfart både för de nationella och de gränsöverskridande transporterna. När det gäller utrikes godstransporter sker de huvudsakligen med sjöfart och hamnarna är därför en viktig del av transportsystemet. Närmare 90 procent av Sveriges totala import och export passerar en hamn och cirka 30 miljoner passagerare stiger på eller av fartyg i svenska hamnar årligen. Det här kapitlet är en del av publikationsserien Handbok i civil beredskap för kommuner, där fler kapitel finns.