Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand- och brandskyddsundersökningen 2022
Författare
Sund Björn
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Under perioden oktober 2022 till december 2022 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en enkätundersökning med syfte att ta reda på vilken erfarenhet och skyddsnivå som finns i svenska hem när det gäller bostadsbränder. Resultatet redovisas övergripande och efter hushållstyp. Liknande undersökningar har genomförts tidigare vilket till viss del möjliggör jämförelser över tid.