Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Observationer i samband med slamströmmen i Mörviksån, Åre, 7–8 augusti 2023
Författare
Becher Peterson Gustaf
Utgivare
Sveriges geologiska undersökning
Utgivningsår
2023
Dokumentationsrapport från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Natten mellan den sjunde och åttonde augusti 2023 präglades stora delar av Sverige av ett kraftigt oväder (Hans) med stora nederbördsmängder. I västra Jämtland, nåddes nu en kulmen efter flera dagars regn. Nederbörden ledde till höga flöden i Mörviksån (Susabäcken) vilket i sin tur ledde till erosion. Vattnet förde sedan med sig material vilket resulterade i avsättning av sediment och översvämning nere i Åre by, en så kallad slamström. Ställvis påverkades samhället i stor utsträckning med bland annat vattenskadade byggnader och stängda vägar som följd. I samband med denna händelse utförde SGU ett kort fältarbete för att kartlägga de spår som bildats av slamströmmen.