Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
CBRN-hot från ickestatliga aktörer : Årsrapport 2022
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Inga kända attentat med CBRN-ämnen som genererat omfattande negativa konsekvenser skedde under 2022. Trots den positiva utvecklingen under de senaste åren finns det en fortsatt oro för att attentat kan inträffa. Drivande faktorer bakom oron kan ofta kopplas till retorik och informationsspridning som förekommer i extremistkretsar, enskilda uppgifter om attentatsplanering samt de potentiella skadeeffekter attentat med CBRN-ämnen kan generera i samhället. Enskilda incidenter har förekommit under året som gått, där misstankar om attentatsplanering i Europa har medfört insatser från brottsbekämpande myndigheter, samt enstaka uppgifter om genomförda attentat som skördat dödsoffer i Somalia, dock utan konkreta uppgifter om förövare, använt ämne eller hur attentatet genomförts. Författarna kan konstatera att giftiga ämnen fortsatt används i syfte att hota, skrämma och skada andra människor. I de flesta fall, som kommit författarna till kännedom, har hoten riktats mot individer som står i nära relation med attentatspersonen. Hot som anspelar på giftiga och smittsamma ämnen förekommer också i finansiella opportunistiska syften eller för att manifestera missnöje mot företag, myndigheter eller andra offentliga funktioner och personer.