Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Transport av farligt gods - Väg och järnväg 2023/2024
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Denna handbok informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna. För att få kompletta uppgifter om de detaljerade kraven hänvisas till de kompletta regelverken för transport av farligt gods på väg, ADR-S, och järnväg, RID-S.