Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Värmekartering
Utgivare
Metria, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
I och med att klimatet förändras kommer värmeböljor bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Värmeböljor leder till en ökad dödlighet, särskilt för utsatta grupper. Som stöd för kommuners och länsstyrelsers klimatanpassningsarbete har Metria på uppdrag av MSB, med hjälp av data från satelliter, tagit fram en värmekartering över Sverige. Karteringen visar vilka maximala marktemperaturer satelliterna mätt under sommarmånaderna under perioden 2017–2022.