Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rökgasexponering vid Li-jonbatteribrand
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Denna kunskapssammanställning har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande, Enheten för brand och räddning. Gaser från Li-jonbatteribränder innehåller ett flertal giftiga och retande gaskomponenten varav vätefluorid (HF) är en. Varken svenska eller norska myndigheter, ansvariga för förgiftningsfrågor, har dock noterat den speciellt befarade HF-problematiken. Li-jonbatteribrand som krävt räddningsinsats hade 2018–2020 en incidens om 13 per miljon invånare och år. Giftinformationscentralens senaste rekommendationer för omhändertagande redovisas.