Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att utforma en plan för mätningar med SRV-2000 och SaphyRAD-S : vägledning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Den här vägledningen är en första version som är till för att du som behöver en plan för mätning av strålning, på enklaste sätt ska komma in i arbetet med att skapa en plan för strålningsmätningar med SRV-2000 eller det kommande ersättningsinstrumentet SaphyRAD-S. Planen för strålningsmätningar är ett verktyg som stödjer programmet för statlig räddningstjänst. Den här vägledningen vänder sig både till er som är från kommunen och länsstyrelsen och riktar sig främst till län som inte är kärnkraftslän. Vägledningen är framtagen av MSB i samverkan med SSM och är tänkt att hänga samman med andra vägledande dokument inom området.