Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sanering inom primärproduktionen : vägledning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Saneringsvägledningen är ett verktyg som kan användas som ett stöd för framtagande av Länsstyrelsernas saneringsplaner. Det här kapitlet riktar sig till de länsstyrelser och även andra myndigheter som behöver kunna ge råd kring sanering till primärproducenter efter en kärnkraftsolycka i Sverige eller utomlands.