Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vatten och andra släckmedel
Författare
Särdqvist Stefan
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
I vatten och andra släckmedel ges en heltäckande beskrivning av de olika släckmedel som används för brandsläckning. Ungefär halva boken ägnas åt vatten. Avsnittet om tillsatsmedel är hälften så stort, och återstoden ger plats åt pulver och gaser, samt ett rejält avsnitt om varför bränder egentligen slocknar. Boken riktar sig till dig som arbetar med brandsläckning. Perspektivet från svensk räddningstjänst dominerar dock. Upplägget spänner från praktiskt handhavande av räddningstjänstens utrustning till teoretiska resonemang om olika släckmekanismer. En del av brandsläckningens utrustning och principer har varit oförändrade i över hundra år. Annat har följt med i samhällets och teknikens utveckling. Boken spänner över hela registret och innefattar både traditionell brandsläckning och nya koncept som troligen ingår i morgondagens brandsläckning.