Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lärande från bostadsbrand : analystema brandvarnare
Författare
Sund Björn
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Denna rapport är en fördjupning på temat brandvarnare inom projektet Lärande från bostadsbrand (LFB). Datamaterialet till projektet har samlats in under perioden 2017 till 2020 och i ett begränsat antal räddningstjänstorganisationer. MSB förvaltar dessa data och bidrar också med ett urval av analyser. De övergripande resultaten från LFB-projektet sammanfattas i rapporten MSB (2022). Övergripande syfte med LFB-projektet är att förbättra kunskapsläget avseende vilka personer/hushåll som drabbas av bostadsbränder samt att studera eventuella skillnader mellan olika typer av bostadsbränder och brandskydd, till exempel brandvarnare.