Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sanering av radioaktiva miljöer i Sverige
Utgivare
Lunds universitet, Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Faktablad. Kärnkraftshaverier kan leda till omfattande utsläpp och spridning av radioaktivt material. Projektet har syftat till att ge svenska myndigheter och beslutsfattare en beskrivning av samhällets problem efter ett kraftigt nedfall av långlivade radioaktiva ämnen och hur den bästa kombinationen av åtgärder kan väljas för att skydda människor mot bestrålning med hänsyn till ekonomiska, sociala och samhälleliga faktorer.