Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Organisationsanalys - Möjligheter och svårigheter med vård- och omsorgspersonal som räddningstjänstpersonal i beredskap
Författare
Lanér Isabelle, Hedermo Emma
Utgivare
Karlstads Universitet
Utgivningsår
2021
En organisationsanalys utförd av studenter vid psykologprogrammet, Karlstads universitet som en del av sin utbildning. Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheter och utmaningar med att rekrytera vård- och omsorgspersonal som deltidsbrandmän på gles- och landsbygden. Rapporten baseras på intervjuer från fyra mindre kommuner i Sverige. Förhoppningen är att liknande möjligheter och utmaningar som framkommer även gäller andra mindre orter.