Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Framtida expertstödfunktion för oljeskadeskydd
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2017
Detta memo utgör avrapportering av det uppdrag om en ”Oljejour” som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gett till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).