Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Om betalsystemet kraschar : Hur myndigheter, medborgare och näringsliv tillsammans skapar ett resilient betalsystem
Författare
van Laere Joeri, Berggren Peter, Ibrahim Osama, Johansson Björn, Kallin Susanne, Larsson Aron, Lindqwister Towe, Olsson Leif, Wiberg Christer
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
I detta forskningsprojekt har representanter från näringsliv och myndigheter i 14 olika län deltagit i ett simuleringsspel. Resultaten från de 21 genomförda speldagarna visar hur konsekvenser av en långvarig betalstörning kan hanteras gemensamt. Framgångsfaktorer är: att tidigt erbjuda många betalalternativ, trygghetsskapande kommunikation, att undvika hamstring eller stillestånd i varuförsäljning och att skapa trygghet i butiker genom extra personal.