Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gasol i restauranger : brandfarliga varor
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol i din restaurang, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag och föreskrifter. Mer information kan du även finna i handboken Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet som finns på msb.se.