Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Allmän användarinstruktion för skyddsmask 90 inklusive filter, förenklad täthetskontroll samt rengöring efter användning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Användarinstruktion skyddsmask 90 Denna instruktion vänder sig till personal och yrkeskategorier som saknar tidigare erfarenhet och utbildning i att använda skyddsmask 90 och som ska använda skyddsmask 90 för skydd mot covid-19. Instruktionen beskriver användning, aktionstid och sanering av filter. Flera av instruktionerna och tillvägagångssätten i dokumentet är framtagna efter sjukvårdens arbetssätt och hygienrutiner, men användarinstruktionen kan i sin helhet även användas av andra yrkeskategorier som har behov av att kunna använda skyddsmask 90 som skydd mot covid-19. Instruktionen bygger på en samlad kunskapssammanställning om skyddsmask 90 och filter, där MSB, Socialstyrelsen, Försvarsmakten samt Försvarets materielverk arbetat fram underlaget.