Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samhällets kostnader för bränder år 2019
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Faktablad för rapporten ”Bränders samhällsekonomiska kostnader - skattning av kostnader för egendomsskador och personskador för 2019 års bränder”