Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandfarliga varor : Gasol i skolor
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Denna information riktar sig till dig som hanterar gasol inom en skolverksamhet, och visar hur du installerar och driver en gasolinstallation som uppfyller kraven i lag och föreskrifter. Mer information kan du även finna i handboken "Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet".