Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
ADR-S 2021 : Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Nya föreskrifter. Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. Versionerna ADR-S 2019 (MSBFS 2018:5), respektive RID-S 2019 (MSBFS 2018:6) gäller fortfarande under en övergångstid fram till 2021-06-30.