Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsinsatser vid bränder på avfallsanläggningar : behovsanalys
Författare
Ronquist Christina
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Varje år genomför räddningstjänsten ett 50-tal insatser vid bränder på avfallsanläggningar. Vissa insatser pågår flera dygn och är resurskrävande. Under år 2019 genomförde MSB två workshops med deltagare från räddningstjänsten och avfallsbranschen. Syftet var att utifrån ett givet scenario med brand i avfallshög på avfallsanläggning och ett uppställt mål diskutera och identifiera förmågor med behov av utveckling. Bland annat framfördes att det finns förbättringsmöjligheter i det förebyggande och förberedande arbetet, behov av utökad kompetens att bedöma och värdera miljökonsekvenser, indikeringsutrustning för kontinuerliga mätningar av brandgaser samt utökad miljötillsyn på avfallsanläggningar från kommuner och länsstyrelser så att villkor till skydd för brand efterlevs. Till rapporten hör en åtgärdskalender för workshopens scenario. I kalendern listas de åtgärder räddningstjänsten behöver vidta från det att larmet inkommer fram till dess att räddningsinsatsen avslutas. Denna version är tillgänglighetsanpassad och anpassad till MSB:s grafiska profil. I övrigt är innehållet detsamma som i föregående version