Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Retoriska budskap vid sanering efter kärnteknisk olycka (REKO), forskning
Författare
Hansson Nylund Helena, Östlund Karl, Siegel Aki
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Undersökningarna inom projektet behandlar situationen vid sanering i Japan efter kärnteknisk olycka 2011. Projektet lägger huvudsakligt fokus på myndigheternas arbete med att kommunicera kring saneringen av radioaktiv kontaminering. Hur har saneringskampanjen formulerats? På vilka sätt har budskap fått genomslag? Målet med projektet är i förlängningen att bidra till utveckling av kommunikation för de som ska förmedla kunskap om strålning och mätningar av radioaktiva utsläpp till allmänheten och drabbade efter kärnteknisk olycka. Resultaten kan även överföras till sanering efter allvarliga utsläpp i bredare bemärkelse.