Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sveriges frivilliga försvarsorganisationer : så backar de upp myndigheter och kommuner
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
De frivilliga försvarsorganisationerna är resurser för både civila myndigheter och Försvarsmakten vid svåra samhällsstörningar och totalförsvarets behov. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram den här broschyren i samarbete med de frivilliga försvarsorganisationerna. Här finns exempel på organisationernas kompetenser och hur de förstärker såväl förmågan som uthålligheten hos ansvariga aktörer – centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner och räddningstjänster. Här får du också veta mer om hur du går tillväga för att stärka din organisations beredskap med hjälp av de frivilliga försvarsorganisationerna.