Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
IT-forensik i industriella informations- och styrsystem (ICS)
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Balansen mellan snabb återställning och IT-forensiska behov vid hantering av intrång för ICS väger för närvarande över till den systemåterställande verksamhetens fördel, vilket leder till att bevis inte alltid tas om hand på korrekt sätt. Den här skriften syftar därför till att ge läsaren grundkunskap för att själv kunna planera för och hantera IT-forensiska händelser i de egna systemen.