Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vägledning om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
I juli 2016 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen, (NIS-direktivet). NIS-direktivet har införts i Sverige genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS- förordningen). Dessutom har MSB tagit fram följande föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster • föreskrifter om anmälan och identifiering (MSBFS 2021:9) • föreskrifter om informationssäkerhet (MSBFS 2018:8) • föreskrifter om rapportering av incidenter (MSBFS 2018:9).