Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Genus, risk och sårbarhet : en populärvetenskaplig sammanfattning av resultat från ett postdoktoralt forskningsprojekt, studie
Författare
Ericson Mathias
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Rapporten beskriver hur ett genusperspektiv kan bidra till kunskap om hur begreppen risk och sårbarhet används inom krisberedskap. Studien undersöker hur genusbaserade normer och maktordningar befästs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, men även hur genusordningar utmanas och perspektiven kan breddas på vad som är en kris, vem som agerar och vad som är skyddsvärt.
Relaterade titlar
Fler titlar av Ericson Mathias