Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Centrala Beredningsgruppen Elektromagnetiska Hot (CBG EM-hot) : forum för informationsspridning och samverkan om EM effekter
Författare
Söderlind Gustav
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
CBG EM-hot är ett forum för informationsspridning och samverkan om elektromagnetiska effekter. Beredningsgruppen bildades 1980 av Överbefälhavaren (ÖB).