Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att studera uppfattningar om risk och säkerhet : analys av MSB:s trygghetsundersökningar, studie
Författare
Börjesson Marcus, Enander Ann, Klockare Ellinor
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
MSB:s trygghetsundersökningar söker belysa uppfattningar om risk och säkerhet hos allmänheten. Studien presenterar en litteraturöversikt över liknande ansatser internationellt samt en vidare statistisk analys av data från trygghetsundersökningen 2014. Implikationer för eventuell utveckling av MSB:s undersökningar diskuteras. Studien har genomförts vid Försvarshögskolans Ledarskapscentrum i Karlstad där Ann Enander varit projektledare. Ansvarig för genomförande och rapportering av litteraturöversikten (kapitel 2) är Ellinor Klockare. Huvudansvarig för utveckling, genomförande och rapportering av de statistiska analyserna (kapitel 3) är Marcus Börjesson. Samtliga medarbetare har bidragit till diskussionskapitlet.