Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandfarlig vara : Kompetens – Föreståndare
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Denna information riktar sig främst till tillstånds- och tillsynsmyndigheter för LBE. Kan med fördel även användas av föreståndare och blivande föreståndare för hantering av brandfarliga varor, samt av tillståndshavare för brandfarliga varor.