Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gasdrivna fordon - händelser och standarder : en nationell och internationell utblick
Författare
Lindkvist Mats
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016
Då antalet fordon som drivs med hjälp av gas och då framförallt förnybar biogas ökar i Sverige på grund av bland annat miljöskäl är det viktigt att öka kunskapen om vad som händer i samband med trafikolyckor med gasdrivna fordon. Mats Lindkvist (Umeå universitet) har därför på uppdrag av MSB sammanställt internationella erfarenheter vad beträffar säkerhet och räddning vid tillbud i fordon som använder olika gaser för framdrivning.
Relaterade titlar
Fler titlar av Lindkvist Mats