Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Avskiljande väggars brandmotstånd : Additionsmetod
Författare
Andersson L
Utgivare
Gullfiber
Utgivningsår
1990-05
Det nationella forskningsprogrammet "Träkonstruktioner och Brand" syftar till att utforma beräkningsregler för praktisk dimensionering av brandmotståndet hos bärande och/eller avskiljande konstruktioner där trä och träprodukter utgör en väsentlig del. Rapporten berör den avskiljande delen i P11 enligt /1/, dvs att utveckla en förenklad beräkningsmetod baserad på noggrant beräkningsprogram. Vid bedömning av en avskiljande väggs brandmotstånd utförs idag brandprov enligt ISO 834, dvs fullskaleprov i ugn. Brandmotståndstiden för väggen bestäms genom att ett av de nedanstående kriterierna inte längre uppfyllts: - värmeisoleringskravet, dvs temperaturökningen på den oexponerade sidan får inte vara större än 140° C i genomsnitt och 180° C på enstaka punkt; - integritetskravet, dvs att byggnadsdelen inte får släppa igenom flammor eller heta gaser. I /2/ har man visat, att värmeisoleringskriteriet går att bestämma genom en teoretisk metod. Denna rapport utnyttjar beräkningsresultatet från /2/ och /3/ för bestämning av de parametrar som ingår i additionsmetoden som presenterades i /1/, de av modellen presenterade resultaten är samtliga relaterade till standardbrandkurvan, ISO 834. Beräkningsresultat jämförs med resultat från små- och fullskaleprov.
Relaterade titlar
Fler titlar av Andersson L
Onnermark B, Andersson L-E
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
1961
32 s : ill